Ouderbijdrage en overblijfkosten

Ouderbijdrage
De volgende ouderbijdrage is van toepassing:
 
Categorie gezinsinkomen Ouderbijdrage/kind
> € 50.000,-
€  80,00
Tussen € 35.000,- en € 50.000,-
€   62,50                      
                                              
Tot € 35.000,-
€   45,00
                          

Werkweek:
Wanneer uw kind in de bovenbouw zit gaat het jaarlijks op werkweek. Hiervoor wordt elk jaar een bijdrage van 50 euro gevraagd.
 
Overblijfkosten
De school vraagt een jaarlijkse overblijfbijdrage van € 57,-
Van uw bijdrage worden de overblijfkrachten betaald en de kosten voor bv. speelmateriaal. Ook wordt er geïnvesteerd in opleiding van de overblijfkrachten. Omdat al onze kinderen overblijven en van deze diensten gebruik maken is deze bijdrage verplicht.

 

Wijze van betalen
U kunt ervoor kiezen om het volledige bedrag in één keer te voldoen naar rekeningummer NL65INGB 067.74.92.731 t.n.v. Montessorischool Helmond o.v.v. naam en klas van uw kind(eren). Wilt u per automatische incasso betalen in 1 keer of in meerdere termijnen, dan kunt u dat met het formulier machtingouderbijdrage aangeven.